autentificare cu OpenID
Hotărâre privind crearea și funcționarea Centrului Euro-Atlantic București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se creează Centrul Euro-Atlantic, cu sediul la București, ca instituție publică, nepartizană, având personalitate juridică.

Art. 2. - Centrul Euro-Atlantic va avea ca obiectiv organizarea, singur și în colaborare cu instituții similare din alte țări, de întâlniri, dezbateri și schimburi între specialiști în probleme privind securitatea, cooperarea economică, tehnico-științifică și ecologică, colaborarea culturală și în domenii umanitare, mecanisme de colaborare la nivel guvernamental și neguvernamental în cadrul comunității Euro-Atlantice.

Art. 3. - La activitatea centrului vor participa personalități și specialiști din viața economică, politică, economică, culturală și de presă din România, precum și din alte țări, pe măsură ce centrul va dezvolta relații cu instituții similare și personalități din străinătate.

Centrul Euro-Atlantic va elabora și adopta statutul și regulamentul propriu de organizare și funcționare. Pentru conducerea activității curente a centrului se va alege un consiliu director reprezentativ.

Președintele de onoare al centrului va fi primul-ministru al României.

Art. 4. - Centrul Euro-Atlantic va funcționa, în perioada de început, din punct de vedere administrativ, pe lângă Ministerul Afacerilor Externe.

Pentru organizarea activităților curente, inclusiv a unei activități minime de cercetare pentru pregătirea pe fond a acțiunilor științifice, centrul va dispune de un secretariat restrâns, al cărui personal va fi retribuit, pentru început, din bugetul M.A.E., conform anexei[1].

Postul de director al centrului va fi echivalat cu postul de director de minister.

Art. 5. - Activitatea centrului va fi finanțată de la bugetul statului, din donații și contribuții, din țară și străinătate, precum și din venituri proprii.

Clădirea pentru desfășurarea activităților Centrului Euro-Atlantic București va fi pusă la dispoziție de către Guvern.

Pentru începerea activității centrului, Ministerul Afacerilor Externe va prezenta propuneri de cheltuieli, pentru retribuirea personalului, în proiectul său de buget pe anul 1992.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.