autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la condițiile aplicate Societății de îmbuteliat „Coca Cola” București - S.R.L.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Societatea de îmbuteliat „Coca Cola” București - S.R.L., constituită prin asocierea între Societatea comercială „Ci-Co" - S.A. București și Compania americană „The Coca Cola Export Corporation”, operează într-un domeniu de interes deosebit pentru economia națională - industria alimentară - potrivit art. 17 din Legea nr. 35/1991.