autentificare cu OpenID
Lege privind organizarea Congresului și conferințelor județene ale țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, alegerea și atribuțiile organelor acestora
  • tipul: Lege
  • numărul: 25 / 1986
  • data: 15 decembrie 1986
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 9 / 1990.

Acte care menționează acest act: