autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare pentru tineri români din Republica Moldova și R.S.S. Ucraineană și tipărirea unor manuale școlare pentru Republica Moldova
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul sprijinirii formării de cadre în diverse domenii, se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România, pentru tinerii români din Republica Moldova, în anul școlar 1991/1992:

 • 1.400 burse pentru învățământul preuniversitar;
 • 800 burse pentru studii universitare complete;
 • 100 burse pentru doctorat - forma cu frecvență;
 • 100 burse pentru doctorat - forma fără frecvență;
 • 100 luni-bursă pentru specializare.

Art. 2. - În același scop, se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România pentru tineri români din R.S.S. Ucraineană, în anul școlar 1991/1992:

 • 50 burse pentru învățământul preuniversitar;
 • 190 burse pentru studii universitare complete;
 • 10 burse pentru doctorat - forma cu frecvență;
 • 10 burse pentru doctorat - forma fără frecvență;
 • 40 luni-bursă pentru specializare.

Art. 3. - Suplimentar față de bursele înscrise la art. 1 și 2, mai pot oferi burse și alte ministere sau instituții românești, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație, prin Ministerul Învățământului și Științei, ținându-se cont de capacitatea de școlarizare a instituțiilor de învățământ în anul școlar 1991/1992.

Art. 4. - Ministerul Învățământului și Științei va tipări, pentru elevii din Republica Moldova, opt titluri de manuale școlare, în valoare de 30 milioane lei, într-un tiraj total de 500 mii exemplare, care vor fi suportate din bugetul Ministerului Învățământului și Științei.