autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 576/27 august 1991 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare pentru tineri români din Republica Moldova și R.S.S. Ucraineană și tipărirea unor manuale școlare pentru Republica Moldova
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 576/1991 privind acordarea unor burse de studii, doctorat și specializare pentru tineri români din Republica Moldova și R.S.S. Ucraineană și tipărirea unor manuale școlare pentru Republica Moldova se modifică după cum urmează:

„Art. 1. - În scopul sprijinirii formării de cadre în diverse domenii, se acordă de către Ministerul Învățământului și Științei din România, pentru tinerii români din Republica Moldova, în anul școlar 1991/1992:
  • 1.400 burse pentru învățământul preuniversitar;
  • 800 burse pentru studii universitare complete;
  • 100 burse pentru doctorat - forma cu frecvență;
  • 100 burse pentru doctorat - forma fără frecvență;
  • 100 luni-bursă pentru specializare.”

Art. II. - Cheltuielile necesare pe anul 1991, de 3,9 milioane lei, se asigură prin suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului și Științei pe acest an, la acțiunea de învățământ, cu acoperire din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.