autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Gospodărirea Unitară a Fondului Funciar
  • tipul: Decret
  • numărul: 397 / 1982
  • data: 1 noiembrie 1982
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 9 / 1990.

Acte care menționează acest act: