autentificare cu OpenID
Hotărâre privind decontarea la intern a zahărului și laptelui praf importate în anul 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Decontarea la intern a contravalorii zahărului și laptelui praf ce sunt importate în anul 1991, de Ministerul Comerțului și Turismului, din fondurile valutare ale statului, pentru fondul pieței, se face la cursul de 60 lei/$ sau la cursul oficial în vigoare la data deschiderii acreditivului.

Diferențele dintre prețul de import astfel rezultat și prețul de desfacere cu amănuntul stabilit se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat.

Art. 2. - Diferențele dintre cursul oficial în vigoare la data deschiderii acreditivului și cel în vigoare la data plății la extern se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat.