autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 561/1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 561/1991 se completează cu art. 2, care va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Diferențele dintre cursul oficial în vigoare la data deschiderii acreditivului și cel în vigoare la data plății la extern se regularizează cu bugetul administrației centrale de stat."