autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 382/1990 privind regimul de trimitere în străinătate a cetățenilor români pentru a acorda asistență de specialitate nelegată de livrări
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - La art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 382/1990 se introduce alin. 2, cu următorul cuprins:

„Ministerul Sănătății poate organiza direct, fără avizul unităților prevăzute la alin. 1, acțiuni de trimitere în străinătate de cetățeni români - personal medical - pentru a acorda asistență de specialitate nelegată de livrări”.