autentificare cu OpenID
Hotărâre privind Comisia centrală de repartizare a fondurilor bănești constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 553/1991 și a celor depuse de către persoane fizice și juridice
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Comisia centrală de repartizare a fondurilor bănești constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 553/1991 și a celor depuse, drept contribuții, de persoane fizice și juridice în scopul ajutorării județelor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor din luna iulie 1991.

Art. 2. - Analizând documentațiile întocmite de prefecturile județelor calamitate și propunerile făcute de acestea, Comisia centrală de repartizare a fondurilor bănești va emite decizii privind repartizarea fondurilor bănești constituite, urmând ca Ministerul Economiei și Finanțelor să pună la dispoziția prefecturilor sumele prevăzute.

Art. 3. - Sumele rezultate din donații se împart familiilor sinistrate în raport de întinderea pagubelor suferite.

Art. 4. - Componența comisiei centrale de repartizare a fondurilor bănești este prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Comisia centrală de repartizare a fondurilor bănești constituite în baza Hotărârii Guvernului nr. 553/1991 și a celor depuse de către persoane fizice și juridice
 1. Președinte - secretarul general al Guvernului
 2. Secretar - reprezentantul Ministerului Economiei și Finanțelor
 3. Membri:
  • prefectul județului Bacău
  • prefectul județului Neamț
  • prefectul județului Suceava
  • reprezentantul Ministerului Apărării Naționale
  • reprezentantul Ministerului de Interne
  • reprezentantul Ministerului Transporturilor
  • reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
  • reprezentantul Ministerului Comunicațiilor
  • reprezentantul Ministerului Industriei
  • reprezentantul Ministerului Mediului
  • reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe.
Notă:

Reprezentanții ministerelor vor fi la nivel de secretari de stat.