autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru stabilirea și sancționarea unor contravenții la Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Constituie contravenții la Regulamentul cu privire la operațiunile cu numerar, emis de Banca Națională a României, următoarele fapte:

a) - efectuarea de plăți și încasări în numerar între persoane juridice, peste limita legal stabilită;
b) - refuzul persoanelor juridice de a accepta documente de plată fără numerar, valabil întocmite;
c) - nedepunerea sau depunerea cu întârziere a sumelor în numerar, care depășesc limita stabilită între titularul de cont și bancă, ce poate fi păstrată în casieria proprie de pe o zi pe alta;
d) - refuzul persoanelor juridice de a pune la dispoziția băncii documentele necesare verificării modului de efectuare a operațiunilor cu numerar.

Art. 2. - Contravențiile prevăzute la art. 1 se sancționează după cum urmează:

a) - cu o amendă de 10.000 lei, care se aplică atât plătitorului, cât și încasatorului, pentru contravenția prevăzută la art. 1 lit. a);
b) - cu amendă de 10.000 lei pentru contravențiile prevăzute la art. 1 lit. b) și d);
c) - cu amendă reprezentând 1% pe zi calendaristică, fără a depăși 10.000 lei, pentru contravenția prevăzută la art. 1 lit. c). Amenda se aplică începând cu prima zi lucrătoare când suma trebuia depusă.

Art. 3. - În caz de abateri repetate, societățile bancare vor proceda la închiderea contului persoanei juridice respective.

Art. 4. - Sancțiunile prevăzute se aplică persoanelor juridice care au săvârșit contravenția și vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.

Art. 5. - Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 1 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 2 se face, prin proces-verbal, de persoane împuternicite de Banca Națională a României, societățile bancare sau Ministerul Economiei și Finanțelor, după caz.

Art. 6. - Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plângerea, însoțită de copia procesului-verbal de constatare a contravenției se va depune la organul din care face parte agentul constatator.

Art. 7. - Soluționarea plângerii se va face de organele de drept, potrivit dispozițiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.