autentificare cu OpenID
Decret privind instituirea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare” din Republica Socialistă România
  • tipul: Decret
  • numărul: 326 / 1986
  • data: 15 octombrie 1986
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 9 / 1990.

Acte care menționează acest act: