autentificare cu OpenID
Decret privind unele măsuri referitoare la întărirea autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale, precum și la asigurarea autoaprovizionării în bune condiții a populației cu pâine, făină și mălai
  • tipul: Decret
  • numărul: 313 / 1981
  • data: 17 octombrie 1981
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 9 / 1990.

Acte care menționează acest act: