autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-libiene de cooperare economică, științifică și tehnică
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul celei de-a XIV-a sesiuni a Comisiei mixte româno-libiene de cooperare economică, științifică și tehnică, semnat la Tripoli la 18 iulie 1991.