autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Curții Supreme de Justiție pe anul 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se alocă Curții Supreme de Justiție de la rezerva bugetară la dispoziția Guvernului suma de 800.000 lei în vederea acoperirii cheltuielilor pentru organizarea unui seminar cu judecătorii Curții Supreme de Justiție, de către Centrul O.N.U. pentru Drepturile Omului, în perioada 23-26 septembrie 1991.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991.