autentificare cu OpenID
Hotărâre privind cercetarea selectivă a bugetelor de familie în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea cunoașterii și studierii nivelului de trai al populației, Comisia Națională pentru Statistică va continua de la 1 ianuarie 1990 cercetarea selectivă permanentă a bugetelor de familie pe un eșantion de 9.000 familii de salariați, țărani și pensionari din municipii, orașe și comune din toate județele și municipiul București. În funcție de necesități se pot organiza și eșantioane selective rotaționale ale bugetelor de familie.

Art. 2. - Familiile alese în mod selectiv în eșantion, pe baza liberului consimțământ, sunt chemate să colaboreze la această cercetare cu Comisia Națională pentru Statistică și să completeze, cu date reale, formularele și chestionarele privind bugetele de familie.

Pentru munca depusă la completarea bugetului de familie, se acordă o indemnizație de 100 lei pe lună.

Art. 3. - Îndrumarea și cercetarea bugetelor de familie se vor efectua de către personalul propriu al unităților teritoriale de statistică și a municipiului București, precum și cu îndrumători sociali, aleși din rândul persoanelor cu pregătire corespunzătoare, în calitate de colaboratori.

Pentru munca de îndrumare și cercetare, îndrumătorii sociali primesc o indemnizație de 125 lei pe lună, pentru un buget de familie.

Art. 4. - Indemnizațiile pentru familii și îndrumătorii sociali nu sunt impozabile și asupra lor nu se calculează cota de contribuție pentru asigurări sociale.

Totodată, Comisia Națională pentru Statistică va aplica indexarea indemnizațiilor acordate familiilor și îndrumătorilor sociali de bugete, în condițiile stabilite de lege.

Art. 5. - Indemnizațiile acordate familiilor și îndrumătorilor sociali, cheltuielile de transport pentru deplasarea în teren și îndrumarea cercetării bugetelor de familie de către personalul statistic și îndrumătorii sociali, precum și cele privind costul hârtiei, tipărirea formularelor și altor materiale necesare efectuării cercetării se vor prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale pentru Statistică.

Art. 6. - Ministerele, prefecturile, primăriile, alte instituții publice, regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat vor sprijini Comisia Națională pentru Statistică și organele sale teritoriale în alegerea și menținerea familiilor în eșantion, prin furnizarea informațiilor necesare fundamentării reprezentativității eșantionului și completării bugetelor de familie.

Se recomandă celorlalți agenți economici, asociațiilor agricole, să sprijine în același mod activitățile prevăzute la alin. 1.

Art. 7. - Ministerul Finanțelor va suplimenta bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 1990 al Comisiei Naționale pentru Statistică cu 5.800 mii lei.

Art. 8. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1990.

Notă: Completările și modificările se aplică începând cu data de 1 august 1991.