autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/1990 privind cercetarea selectivă a bugetelor de familie în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 109/1990 privind cercetarea selectivă a bugetelor de familie în România se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Pentru munca depusă la completarea bugetului de familie, se acordă o indemnizație de 100 lei pe lună”.

2. Articolul 3 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

„Pentru munca de îndrumare și cercetare, îndrumătorii sociali primesc o indemnizație de 125 lei pe lună, pentru un buget de familie”.

3. La articolul 4 se adaugă un nou alineat cu următorul cuprins:

„Totodată, Comisia Națională pentru Statistică va aplica indexarea indemnizațiilor acordate familiilor și îndrumătorilor sociali de bugete, în condițiile stabilite de lege”.

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Ministerele, prefecturile, primăriile, alte instituții publice, regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat vor sprijini Comisia Națională pentru Statistică și organele sale teritoriale în alegerea și menținerea familiilor în eșantion, prin furnizarea informațiilor necesare fundamentării reprezentativității eșantionului și completării bugetelor de familie.

Se recomandă celorlalți agenți economici, asociațiilor agricole, să sprijine în același mod activitățile prevăzute la alin. 1.”

Art. 2. - Dispozițiile de completare și modificare a Hotărârii Guvernului nr. 109/1990, prevăzute în art. 1, se aplică începând cu data de 1 august 1991.