autentificare cu OpenID
Decret privind aprobarea statutelor asociațiilor producătorilor agricoli cu gospodării individuale din localitățile necooperativizate: Statutul asociației crescătorilor de bovine și ovine din localitățile necooperativizate și Statutul asociației pomicultorilor din localitățile necooperativizate
  • tipul: Decret
  • numărul: 245 / 1978
  • data: 13 iulie 1978
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 9 / 1990.

Acte care menționează acest act: