autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea înființării distribuției de gaze naturale în orașul Bălan, județul Harghita
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea distribuției de gaze naturale în orașul Bălan, conform studiului elaborat de Regia autonomă „Romgaz” Mediaș, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 399/1990, modificate cu Hotărârea Guvernului nr. 429/1991.

Art. 2. - Sursele de finanțare vor fi asigurate de Regia autonomă „Romgaz” Mediaș, conform prevederilor legale.