autentificare cu OpenID
Decret privind unele măsuri pentru asigurarea tăierii la greutatea economică a ovinelor
  • tipul: Decret
  • numărul: 95 / 1982
  • data: 9 martie 1982
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 9 / 1990.

Acte care menționează acest act: