autentificare cu OpenID
Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 3135/1953 și stabilirea de către Academia Română a unor îndreptări ale ortografiei limbii române
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 3135 din 5 octombrie 1953 pentru aprobarea noilor norme ortografice ale limbii române se abrogă.

Art. 2. - Academia Română, cel mai înalt for științific și cultural al țării, va hotărî asupra îndreptărilor care se vor face normelor ortografice ale limbii române aplicabile în prezent.

Până la adoptarea hotărârii prevăzute la alin. 1, Academia Română este singura în măsură să stabilească menținerea în vigoare a actualelor norme privind ortografia limbii române.