autentificare cu OpenID
Decret privind elaborarea și executarea planurilor de cultură și de producție, precum și a planurilor de producție în zootehnie ale unităților agricole socialiste, gospodăriilor membrilor cooperativelor agricole de producție și producătorilor particulari
  • tipul: Decret
  • numărul: 78 / 1986
  • data: 11 martie 1986
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 9 / 1990.

Acte care menționează acest act: