autentificare cu OpenID
Hotărâre privind normele de desfășurare și aprobare a acțiunilor culturale din țară
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Invitarea în țară a unor delegații sau persoane străine, participante la acțiuni cu caracter cultural, se face cu aprobarea ministrului culturii pentru acțiunile proprii și cele organizate de unitățile direct subordonate, precum și a prefecților și a primarului general al municipiului București, pentru unitățile din subordine.

Art. 2. - Cheltuielile pentru acțiunile culturale prevăzute în programele de activitate ale Ministerului Culturii și ale unităților de cultură, precum și cele care decurg din acordurile și programele încheiate de România cu alte state, la nivel guvernamental, se vor suporta din creditele bugetare aprobate pentru fiecare instituție.

Art. 3. - Cheltuielile pentru invitații străini care participă la acțiunile culturale, în condițiile prevăzute la art. 1, se vor încadra în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol.

Persoanele străine care nu au fost invitate și care doresc să participe la manifestările cu caracter cultural organizate în România vor plăti anticipat taxele stabilite de unitățile organizatoare și își vor suporta cheltuielile.