autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea componenței Guvernului României
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 2 din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României,
Adunarea Deputaților adoptă următoarea hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă componența Guvernului României, după cum urmează:

 1. Theodor Stolojan - Prim-ministru
 2. Adrian Năstase - Ministrul afacerilor externe
 3. General-locotenent Niculae Spiroiu - Ministrul apărării naționale
 4. Mircea Ionescu-Quintus (Partidul Național Liberal) - Ministrul justiției
 5. Victor Babiuc (Frontul Salvării Naționale) - Ministru de interne
 6. George Danielescu (Partidul Național Liberal) - Ministrul economiei și finanțelor
 7. Dan Mircea Popescu (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul muncii și protecției sociale
 8. Constantin Fota - Ministrul comerțului și turismului
 9. Dan Constantinescu - Ministrul industriei
 10. Petru Mărculescu (Partidul Democrat Agrar din România) - Ministrul agriculturii și alimentației
 11. Traian Băsescu - Ministrul transporturilor
 12. Andrei Chirică - Ministrul comunicațiilor
 13. Dan Nicolae (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului
 14. Marcian Bleahu (Mișcarea Ecologistă din România) - Ministrul mediului
 15. Mihail Golu (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul învățământului și științei
 16. Ludovic Spiess - Ministrul culturii
 17. Mircea Maiorescu - Ministrul sănătății
 18. Ioan Moldovan (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul tineretului și sportului
 19. Florian Bercea - Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar - Ministerul Economiei și Finanțelor
 20. Ion Aurel Stoica (Frontul Salvării Naționale) - Ministru pentru relația cu Parlamentul
 21. Emil Tokacs (Partidul Național Liberal) - Secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei, membru al Guvernului.