autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea componenței Guvernului României
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 2 din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea și funcționarea Guvernului României,
Senatul adoptă următoarea hotărâre:

Articol unic. - Se aprobă componența Guvernului României, după cum urmează:

 1. Theodor Stolojan - Prim-ministru
 2. Adrian Năstase - Ministrul afacerilor externe
 3. General-locotenent Niculae Spiroiu - Ministrul apărării naționale
 4. Mircea Ionescu-Quintus (Partidul Național Liberal) - Ministrul justiției
 5. George Danielescu (Partidul Național Liberal) - Ministrul economiei și finanțelor
 6. Dan Mircea Popescu (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul muncii și protecției sociale
 7. Constantin Fota - Ministrul comerțului și turismului
 8. Dan Constantinescu - Ministrul industriei
 9. Petru Mărculescu (Partidul Democrat Agrar din România) - Ministrul agriculturii și alimentației
 10. Traian Băsescu - Ministrul transporturilor
 11. Andrei Chirică - Ministrul comunicațiilor
 12. Dan Nicolae (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului
 13. Marcian Bleahu (Mișcarea Ecologistă din România) - Ministrul mediului
 14. Mihail Golu (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul învățământului și științei
 15. Mircea Maiorescu - Ministrul sănătății
 16. Ioan Moldovan (Frontul Salvării Naționale) - Ministrul tineretului și sportului
 17. Florian Bercea - Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar - Ministerul Economiei și Finanțelor
 18. Ion Aurel Stoica (Frontul Salvării Naționale) - Ministru pentru relația cu Parlamentul
 19. Emil Tokacs (Partidul Național Liberal) - Secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei, membru al Guvernului.