autentificare cu OpenID
Norme privind capitalul minim al societăților bancare
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

Art. 6. alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară prevede că Banca Națională a României va stabili norme privind volumul minim al capitalului social și cota minimă de vărsăminte în momentul subscrierii, care nu poate fi mai mică de 50%, precum și perioada de subscriere.
În temeiul acestei prevederi legale, Banca Națională a României emite următoarele norme:

1. Capitalul social subscris al unei societăți bancare nu poate fi mai mic de 700 milioane lei.

2. Capitalul social al unei societăți bancare trebuie să fie subscris integral și să fie vărsat, la momentul constituirii, într-o cotă de cel puțin 50% din valoarea acțiunilor subscrise de fiecare acționar, respectiv din valoarea părților sociale subscrise de fiecare asociat, restul urmând să fie vărsat cel mai târziu în termen de doi ani de la data constituirii societății bancare, astfel:

  • 10% în primul semestru;
  • 20% în al doilea semestru;
  • 30% în al treilea semestru;
  • 40% în al patrulea semestru.

Societățile bancare pot cere plata vărsământului datorat într-un termen mai scurt.

3. Perioada de subscriere a capitalului social, în cazul în care societatea bancară se constituie prin subscripție publică, nu poate fi mai mare de șase luni.

4. Banca Națională a României va modifica, oricând va considera necesar, limita minimă a capitalului social subscris de societățile bancare, precum și cota de vărsământ.

5. Societățile bancare existente la data emiterii prezentelor norme se vor conforma prevederilor acestora în termen de șase luni de la data intrării lor în vigoare.

6. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.