autentificare cu OpenID
Hotărâre privind scutirea de impozit pe circulația mărfurilor în activitatea de cercetare-dezvoltare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică realizată prin unități specializate, indiferent de forma lor de organizare, nu este supusă plății impozitului pe circulația mărfurilor.

(2) Activitatea de microproducție realizată în unitățile menționate la alin. 1 este supusă impozitului pe circulația mărfurilor, potrivit specificului produselor livrate, cu excepția prototipurilor, modelelor experimentale, standurilor și altor mijloace destinate exclusiv realizării activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.

Art. 2. - Se modifică în mod corespunzător pct. 1 al cap. XII din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 1991.