autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 392/1991 privind exceptarea de taxe vamale pentru importurile necesare unităților din subordinea Primăriei municipiului București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 392/1991 privind exceptarea de taxe vamale pentru importurile necesare unităților din subordinea Primăriei municipiului București se modifică și va avea următorul conținut:

„Articol unic. - Se exceptează de la plata taxelor vamale importul de utilaje pentru gospodărie comunală, transportul în comun, întreținerea și repararea drumurilor, necesare unităților din subordinea Primăriei municipiului București și prefecturilor.”

Art. II. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la intrarea în vigoare a noilor reglementări privind tariful vamal de import.