autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transferul fără plată al unei părți din imobil de la Departamentul industriei lemnului la Regia autonomă a pădurilor „Romsilva”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri se transferă, fără plată, de la Ministerul Industriei - Departamentul industriei lemnului, la Regia autonomă a pădurilor „Romsilva”, o parte din imobilul situat în municipiul București, b-dul Magheru nr. 31, sector 1, cu o valoare de inventar de 2.200.000 lei, potrivit anexei[1] la prezenta hotărâre.

Patrimoniul Regiei autonome a pădurilor „Romsilva”, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1335/1990, se majorează corespunzător cu valoarea neamortizată a imobilului ce trece în proprietatea acesteia.

  1. Anexa va fi comunicată celor interesați.