autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar de transporturi
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul 1992, Ministerul Transporturilor organizează și finanțează unitățile de învățământ preuniversitar de transporturi, ca instituții publice care dispun de bază materială proprie corespunzătoare procesului de învățământ și instruirii practice.

Art. 2. - (1) Coordonarea întregii activități de învățământ revine, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 940/1990, Ministerului Învățământului și Științei, care conlucrează cu Ministerul Transporturilor în procesul instruirii și pregătirii de specialitate a elevilor.

(2) Încadrarea, promovarea, perfecționarea, transferarea și eliberarea din funcție a personalului didactic, precum și numirea în funcții de conducere se vor efectua, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 940/1990, la propunerea Ministerului Transporturilor, a șefilor de departamente sau, după caz, a conducerilor agenților economici.

Art. 3. - (1) Finanțarea grupurilor școlare se asigură:

  • de la bugetul administrației centrale de stat, prin Ministerul Transporturilor;
  • din fondurile proprii ale agenților economici la învățământul profesional și tehnic de maiștri, pentru elevii cu care s-au încheiat contracte de școlarizare, luându-se în calcul toate cheltuielile de instruire, inclusiv salariile personalului didactic și bursele elevilor;
  • din taxele de școlarizare încasate pentru elevii care doresc să se pregătească în aceste materii și care nu s-au încadrat în numărul de locuri repartizate prin planul de școlarizare al școlii profesionale și tehnice de maiștri și nu au contracte cu agenții economici. La stabilirea taxelor școlare se va lua în calcul totalitatea cheltuielilor de instruire, inclusiv salariile personalului didactic.

(2) Bugetele de venituri și cheltuieli ale grupurilor școlare din transporturi vor fi avizate de Ministerul Transporturilor și vor fi înaintate la Ministerul Economiei și Finanțelor.

(3) La stabilirea fondurilor de la bugetul administrației centrale de stat, necesare pentru finanțarea unităților de învățământ, se vor avea în vedere și veniturile proprii care se realizează din activitatea practică a elevilor, din taxele de școlarizare ce se vor încasa, precum și alte venituri care se pot realiza din activitățile organizate în aceste unități.

Art. 4. - Unitățile de învățământ din rețeaua de transporturi sunt cele menționate în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se interzice schimbarea destinației spațiilor de învățământ existente în rețeaua Ministerului Transporturilor fără acordul Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 6. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Rețeaua unităților școlare
care vor funcționa în subordinea Ministerului Transporturilor
Nr. crt. Denumirea unității școlare Localitatea
I. În subordinea Departamentului transporturilor rutiere
1. Grupul școlar industrial de transporturi auto Aiud
2. Grupul școlar industrial de transporturi auto Baia Sprie
3. Grupul școlar industrial de transporturi auto București
4. Grupul școlar industrial de transporturi auto Călărași
5. Grupul școlar industrial de transporturi auto Constanța
6. Grupul școlar industrial de transporturi auto Galați
7. Grupul școlar industrial de transporturi auto Piatra-Neamț
8. Grupul școlar industrial de transporturi auto Rîmnicu Vîlcea
9. Grupul școlar industrial de transporturi auto Timișoara
10. Școala profesională de transporturi auto Caransebeș
11. Școala profesională de transporturi auto Curtea de Argeș
12. Școala profesionala de transporturi auto Tîrgu Mureș
II. În subordinea Departamentului transporturilor navale
1. Grupul școlar industrial de marină Galați
2. Grupul școlar industrial de marină Giurgiu
3. Grupul școlar industrial de marină Orșova
4. Grupul școlar industrial de marină Constanța
III. În subordinea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
1. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. București
2. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Craiova
3. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Timișoara
4. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Arad
5. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Cluj-Napoca
6. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Oradea
7. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Brașov
8. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Sibiu
9. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Iași
10. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Galați
11. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Buzău
12. Grupul școlar industrial de transporturi C.F. Constanța
13. Grupul școlar industrial de material rulant București
14. Grupul școlar industrial de material rulant Cluj-Napoca
15. Grupul școlar industrial de material rulant Pașcani
16. Grupul școlar industrial de material rulant Roșiori de Vede
17. Grupul școlar industrial de material rulant Simeria
IV. În subordinea Societății comerciale de construcții căi de comunicații București (CCCF) - S.A.
1. Grupul școlar industrial de construcții C.F. București
2. Grupul școlar industrial de construcții C.F. Pitești
3. Școala profesională de construcții C.F. Fetești