autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la comisiile mixte hidrotehnice, create în baza unor acorduri și convenții guvernamentale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Domnul Ioan Jelev, director general al Direcției Generale pentru Conservarea și Managementul Resurselor de Apă în Ministerul Mediului se numește:

a) președinte al părții române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la București la 17 aprilie 1955;

b) reprezentant împuternicit al părții române în Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară pentru aplicarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formează frontiera sau sunt întretăiate de frontieră, semnată la București la 25 iunie 1986.

Art. 2. - Domnul Ioan Damian - directorul Direcției de sinteze, resurse de apă și apărare împotriva inundațiilor din Ministerul Mediului - și domnul Florin Stadiu - directorul Regiei autonome „Apele române” - se numesc locțiitori ai împuternicitului Guvernului pentru aplicarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul U.R.S.S. privind colaborarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnată la Moscova la 9 aprilie 1986.

Art. 3. - Domnul Florin Stadiu - directorul Regiei autonome „Apele române” - se numește locțiitor al reprezentantului împuternicit al părții române în Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară pentru aplicarea Convenției dintre Guvernul Republicii Ungaria pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formează frontiera sau sunt intersectate de frontieră, semnată la București la 25 iunie 1986.

Art. 4. - Componența părții române în comisiile mixte menționate în prezenta hotărâre se stabilește prin ordin al ministrului mediului.

Art. 5. - Fondurile aferente cheltuielilor în lei și în valută, necesare realizării sarcinilor rezultate din aplicarea convențiilor și acordurilor guvernamentale privind reglementarea problemelor de gospodărire a apelor care formează sau traversează frontiera de stat a României, se includ în bugetul Ministerului Mediului.