autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 703/10 octombrie 1991 privind unele măsuri referitoare la comisiile mixte hidrotehnice, create în baza unor acorduri și convenții guvernamentale
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul mediului, Marcian Bleahu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 703/10 octombrie 1991 privind unele măsuri referitoare la comisiile mixte hidrotehnice, create în baza unor acorduri și convenții guvernamentale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 4 noiembrie 1991, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Domnul Ioan Jelev, director general al Direcției Generale pentru Conservarea și Managementul Resurselor de Apă în Ministerul Mediului se numește:

a) președinte al părții române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru aplicarea Acordului dintre România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice și cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat, semnat la București la 17 aprilie 1955;
b) reprezentant împuternicit al părții române în Comisia mixtă hidrotehnică româno-ungară pentru aplicarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formează frontiera sau sunt întretăiate de frontieră, semnată la București la 25 iunie 1986.”

Art. II. - Numirea reprezentantului împuternicit al părții române pentru reglementarea problemelor de gospodărire a apelor din zona de frontieră cu fosta Uniune Sovietică se va face după semnarea convențiilor de colaborare, în acest domeniu, cu Republica Moldova și Republica Ucraina.