autentificare cu OpenID
Lege pentru constituirea și utilizarea fondului special, pe anul 1991, la Ministerul Sănătății
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 octombrie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 30 octombrie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru constituirea și utilizarea fondului special, pe anul 1991, la Ministerul Sănătății și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă Ministerului Sănătății constituirea, pentru anul 1991, a unui fond special în sumă de 9,9 miliarde lei, pentru completarea resurselor bugetare care au fost majorate cu suma de 3,0 miliarde lei prin indexare, în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor necesare procurării medicamentelor și materialelor sanitare, întreținerii și funcționării unităților, inclusiv cheltuieli de personal, reparațiilor curente și capitale, achiziționării de echipament și obiecte de inventar, dotări, precum și finanțarea altor cheltuieli ale unităților sanitare.

Art. 2. - Fondul special se constituie din excedentul de venituri în sumă de 8,9 miliarde lei, rămas din cota de 2% stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 219/1991, precum și din veniturile obținute din activitatea unităților sanitare, în sumă de 1,0 miliarde lei.

Art. 3. - Efectuarea cheltuielilor din fondul special urmează să se facă pe măsura realizării veniturilor prevăzute.

Art. 4. - Guvernul va elabora și va pune în practică un program special pentru creșterea producției de medicamente și de materiale sanitare, precum și pentru asigurarea valutei necesare importurilor de completare.

Art. 5. - Prezenta lege se aplică în anul 1991.