autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea, finanțarea și coordonarea învățământului preuniversitar din ramurile exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul de învățământ 1991/1992, Ministerul Industriei, prin Departamentul industriei lemnului, organizează și asigură finanțarea unităților de învățământ preuniversitar din ramurile exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, ca instituții publice care dispun de bază materială proprie, corespunzătoare procesului instructiv-educativ, inclusiv instruirii practice.

Coordonarea întregii activități de învățământ revine, potrivit legii, Ministerului Învățământului și Științei care, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 940/1990, conlucrează cu Departamentul industriei lemnului din cadrul Ministerului Industriei, pentru pregătirea de specialitate a elevilor.

Încadrarea, transferarea, promovarea, perfecționarea și eliberarea din funcție a cadrelor didactice tehnice, cât și numirea și eliberarea din funcție a personalului de conducere al unităților de învățământ prevăzute în anexă se vor face potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 940/1990, la propunerea Ministerului Industriei, prin Departamentul industriei lemnului.

Art. 2. - Finanțarea unităților de învățământ prevăzute în anexă se asigură:

 • de la bugetul administrației centrale de stat prin Departamentul industriei lemnului din Ministerul Industriei;
 • din fondurile proprii ale agenților economici - la învățământul profesional și tehnic de maiștri - pentru elevii cu care s-au încheiat contracte de școlarizare, luându-se în calcul toate cheltuielile de instruire, inclusiv salariile personalului didactic și bursele elevilor;
 • din taxele de școlarizare încasate, pentru elevii care doresc să se pregătească în aceste unități de învățământ și care nu s-au încadrat în numărul de locuri repartizate prin planul de școlarizare al școlilor profesionale și tehnice de maiștri și nu au contracte cu agenții economici. La stabilirea taxelor școlare se va lua în calcul totalitatea cheltuielilor de instruire.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților de învățământ din ramurile exploatării și prelucrării lemnului, celulozei și hârtiei, sticlei și ceramicii fine vor fi avizate de către Departamentul industriei lemnului din cadrul Ministerului Industriei.

La stabilirea fondurilor de la bugetul administrației centrale de stat, necesare pentru finanțarea unităților de învățământ, se vor avea în vedere și veniturile proprii ce se realizează din activitatea practică a elevilor, din taxele de școlarizare care se vor încasa, precum și alte venituri ce se pot realiza din activitățile organizate în unitate.

Fondurile de la bugetul administrației centrale de stat, aferente anului 1991, urmează a fi asigurate, în condițiile menținerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanțelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevăzute pe seama Ministerului Învățământului și Științei, pe bază de protocol.

Art. 3. - Se interzice schimbarea destinației spațiilor de învățământ existente în rețeaua Departamentului industriei lemnului din Ministerul Industriei fără acordul Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 4. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Rețeaua
unităților de învățământ care vor funcționa în subordinea Departamentului industriei lemnului din Ministerul Industriei
    A. Pentru ramura exploatării și prelucrării lemnului
 1. Grupul școlar forestier Blaj
 2. Grupul școlar forestier Câmpeni
 3. Grupul școlar forestier Arad
 4. Grupul școlar forestier Pitești
 5. Grupul școlar forestier Curtea de Argeș
 6. Grupul școlar forestier Rucăr
 7. Grupul școlar forestier Comănești
 8. Grupul școlar forestier Beiuș
 9. Grupul școlar forestier Bistrița
 10. Grupul școlar forestier Codlea
 11. Grupul școlar forestier Brăila
 12. Grupul școlar forestier Nehoiu
 13. Grupul școlar forestier Caransebeș
 14. Grupul școlar forestier Cluj-Napoca
 15. Grupul școlar forestier Covasna
 16. Grupul școlar forestier Târgu Jiu
 17. Grupul școlar forestier Miercurea-Ciuc
 18. Grupul școlar forestier Ditrău
 19. Grupul școlar forestier Sighetu Marmației
 20. Grupul școlar forestier Drobeta-Turnu Severin
 21. Grupul școlar forestier Târgu Mureș
 22. Grupul școlar forestier Sovata
 23. Grupul școlar forestier Deda
 24. Grupul școlar forestier Piatra-Neamț
 25. Grupul școlar forestier Câmpina
 26. Grupul școlar forestier Satu Mare
 27. Grupul școlar forestier Cehu Silvaniei
 28. Grupul școlar forestier Sibiu
 29. Grupul școlar forestier Suceava
 30. Grupul școlar forestier Deta
 31. Grupul școlar forestier Râmnicu Vâlcea
 32. Grupul școlar pentru construcții forestiere Râmnicu Vâlcea
 33. Grupul școlar forestier Focșani
 34. Grupul școlar forestier „Pipera” București
 35. Școala profesională forestieră Domnești
 36. Școala profesională forestieră Brașov
 37. Școala profesională forestieră Vernești
 38. Școala profesională forestieră Sibișel
 39. Școala profesională forestieră Roznov
 40. Școala profesională forestieră Vatra Dornei
  B. Pentru ramura celulozei și hârtiei
 41. Grupul școlar industrial „Letea” Bacău
 42. Grupul școlar pentru celuloză și hârtie Călărași
 43. Grupul școlar pentru celuloză și hârtie Bușteni
 44. Școala profesională pentru celuloză și hârtie Dej
  C. Pentru ramura sticlei și ceramicii fine
 45. Grupul școlar pentru sticlă și ceramică fină Turda
 46. Grupul școlar pentru sticlă Boldești-Scăeni
 47. Grupul școlar pentru sticlă București.