autentificare cu OpenID
Hotărâre privind dotarea cu mijloace de transport a Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1.- Se aprobă dotarea Inspecției de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului cu un număr de 60 mijloace de transport auto, din care 41 autoturisme „Dacia” și 19 autoturisme „ARO”.

Repartizarea acestora pe Inspecțiile teritoriale de control în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului din subordine se va face de către Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului în funcție de volumul lucrărilor de construcții și dispersarea acestora.

Art. 2. - Acoperirea financiară a acestor cheltuieli de capital se va realiza în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 3. - Dotarea cu mijloace de transport auto suplimentare, în funcție de necesitățile ce se impun, se poate realiza, începând cu anul 1993, din veniturile proprii realizate.

Art. 4. - Culoarea, precum și însemnele ce se vor înscrie pe mijloacele de transport auto ale inspecției se aprobă de către Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.