autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea aderării Institutului Român de Standardizare la Rețeaua Internațională pentru Terminologie (TermNet)
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă aderarea Institutului Român de Standardizare la Rețeaua Internațională pentru Terminologie (TermNet).

Art. 2. - Pentru taxa de înscriere și cotizația pe anul în curs, Ministerul Economiei și Finanțelor va aloca suma de 2.400 dolari pe anul 1991, cu acoperire din fondul valutar al statului, modificându-se corespunzător bugetul de venituri și cheltuieli al Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate.