autentificare cu OpenID
Decret privind numirea ministrului sănătății
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Dan Enăchescu se numește în funcția de ministru al sănătății.