autentificare cu OpenID
Decret privind numirea unui ambasador
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.

Acte cu același nume:

Președintele României decretează:

Art. 1. - Dan Hăulică se numește în calitatea de ambasador, delegat permanent al României pe lângă UNESCO.

Art. 2. - Se abrogă Decretul nr. 164/15.III.1990.