autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul vamal al muniției, trofeelor de vânat și vânatului, deținute de vânătorii străini
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Muniția introdusă în țară, în condițiile prevăzute de lege, de către vânătorii străini pentru practicarea vânătorii, este scutită de taxe vamale, în cantitățile destinate acestui scop.

Art. 2. - Trofeele de vânat pot fi scoase din țară de către vânătorii străini pe baza documentelor întocmite de către Inspecția de stat a pădurilor din cadrul Ministerului Mediului - proces-verbal de decontare și fișă de evaluare a trofeului - fără perceperea de taxe vamale, declarație vamală și licență de export.

În aceleași condiții poate fi scos din țară și vânatul obținut din acțiunile de vânătoare, în cadrul cotelor stabilite pentru străini de către deținătorii fondurilor de vânătoare.

Art. 3. - Se interzice scoaterea din țară a trofeelor de vânat al căror punctaj C.I.C. depășește:

  • 250 puncte la cerb comun;
  • 200 puncte la cerb lopătar și căprior;
  • 135 puncte la capră neagră;
  • 600 puncte la urs blană;
  •   65 puncte la urs craniu;
  • 140 puncte la mistreț.

Art. 4. - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.