autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a Centralei termice de zonă „Someș-Nord” Cluj-Napoca
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, din proprietatea Regiei autonome de electricitate „Renel” în proprietatea Regiei autonome de termoficare C1uj-Napoca din subordinea Prefecturii județului Cluj, a Centralei termice de zonă „Someș-Nord” Cluj-Napoca, identificată prin planul de situație și de încadrare în zonă din anexele nr. 1[1] și 2[1], care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Patrimoniul Regiei autonome de electricitate „Renel” se diminuează cu valoarea neamortizată, recalculată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 945/1990, aferentă Centralei termice de zonă „Someș-Nord” Cluj-Napoca, iar patrimoniul Regiei autonome de termoficare Cluj-Napoca se majorează cu aceeași valoare.

Trecerea efectivă a Centralei termice de zonă „Someș-Nord” Cluj-Napoca se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între părțile prevăzute la alin. 1, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 2. - Personalul aferent Centralei termice de zonă „Someș-Nord” Cluj-Napoca care trece la Regia autonomă de termoficare Cluj-Napoca se consideră transferat în interesul serviciului, conform legii.

  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 1 și 2 se comunică celor interesați.