autentificare cu OpenID
Lege privind registrul agricol
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 iunie 1991.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 20 noiembrie 1991.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind registrul agricol și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - În scopul asigurării evidenței statistice primare din agricultură, prin hotărâre a Guvernului se introduce, începând cu data de 1 iulie 1991, un nou registru agricol.

Art. 2. - Decretul nr. 692/1973 privind registrul agricol, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 47/17 aprilie 1982, devenit Legea nr. 23/1974, se abrogă.