autentificare cu OpenID
Decret privind structura și efectivele Ministerului de Interne
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 40 / 1990.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Ministerul de Interne are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului și șef al Inspectoratului general al poliției, un adjunct al ministrului și șef al Statului Major și un adjunct al ministrului și șef al Comandamentului serviciilor și înzestrării.

Art. 2. - Ministerul de Interne are în structura sa organizatorică Inspectoratul general al poliției, direcții generale, comandamente de armă, direcții și unități asimilate acestora, servicii, inspectorate de poliție județene și al municipiului București, potrivit anexei nr. 1[1].

Art. 3. - Personalul Ministerului de Interne se compune din militari și personal civil.

Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari și subofițeri, militari în termen și personal civil, la pace și mobilizare, al Ministerului de Interne este cel prevăzut în anexa nr. 2[1].

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul decret.

  1. 1,0 1,1 Anexa se comunică instituțiilor interesate.