autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de dezvoltare a relațiilor comerciale dintre România și Republica Moldova în anii 1991 și 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 noiembrie 1991, agenții economici cu activitate de comerț exterior, autorizați, din România vor livra în Republica Moldova mărfuri industriale de larg consum cu plata prin importuri de mărfuri moldovenești în condiții de echilibrare valorică, până la 31 decembrie 1992.

Art. 2. - Prețurile mărfurilor la export și import vor fi negociate în dolari S.U.A., la nivelul celor practicate pe piața internațională, iar decontarea în lei se va face la cursul de schimb în vigoare al leului față de dolarul S.U.A.

Art. 3. - Decontarea exporturilor în lei se va face prin Banca Comercială Română, prin agenții economici comerciali autorizați, în limita unui credit tehnic în sumă de 2 miliarde lei, nepurtător de dobândă.

În acest scop, se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să pună la dispoziția Băncii Comerciale Române, într-un cont distinct, suma de 2.000 milioane lei din disponibilitățile temporare ale fondurilor extrabugetare, din care va acorda credite agenților economici prin care se desfășoară exporturile în Republica Moldova.

Art. 4. - Societățile comerciale cu activitate de comerț exterior vor răspunde de echilibrarea operațiunilor de export prin importurile de mărfuri, iar din valorificarea în lei la intern a acestora vor asigura rambursarea creditului tehnic primit de la Banca Comercială Română, cel mai târziu până la 31 decembrie 1992.

Nerambursarea creditului până la această dată atrage aplicarea dobânzilor bancare corespunzătoare.

Art. 5. - Importurile de mărfuri din Republica Moldova, efectuate pentru plata exporturilor conform celor de mai sus, vor fi scutite de taxe vamale, conform Hotărârii Guvernului nr. 591/1991.

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României.