autentificare cu OpenID
Hotărâre privind efectuarea unor plasamente financiare din disponibilitățile în lei aferente creditelor externe guvernamentale
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Împrumuturile acordate Întreprinderii pentru Întreținerea și Repararea Utilajelor de Calcul și Electronică Profesională - IIRUC și Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă - RENEL, cât și pentru creditul tehnic aferent exporturilor în sistem barter cu Republica Moldova, în baza Hotărârii Guvernului nr. 315/1991, a Notei nr. 1115/1991 aprobate de primul ministru și, respectiv, a Hotărârii Guvernului nr. 777/1991, se acoperă prin plasamente financiare din disponibilitățile temporare, reprezentând echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale.

Art. 2. - Reconstituirea plasamentelor se va efectua pe măsura rambursării împrumuturilor, în condițiile stabilite prin actele normative în baza cărora acestea au fost acordate.