autentificare cu OpenID
Normele Nr. II/688/60 privind metodologia de cedare și utilizare a disponibilităților valutare conform Hotărârii Guvernului nr. 763/1991 și Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Băncii Naționale a României
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

1. Înainte de cedarea valutei de către agenții economici prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 763/1991, societățile bancare vor proceda la calculul și înregistrarea dobânzilor aferente, după care se va efectua reevaluarea activelor și pasivelor la cursurile de cedare prevăzute în anexa nr. 1.

2. Disponibilitățile în valută ale agenților economici, existente în conturi la începutul zilei de 11.XI.1991 și supuse cedării la rezerva valutară a statului conform art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 763/1991, se virează în conturile Băncii Naționale a României, deschise pe feluri de valute, prevăzute în anexa nr. 2[1].

3. Virarea disponibilităților menționate la pct. 2 se face astfel:

a) până la data de 15.XI.1991 pentru disponibilități;
b) până la data de 21.XI.1991 pentru dobânzile aferente.

4. Disponibilitățile în valută ale agenților economici supuse cedării, care sunt plasate la bănci în străinătate sub formă de depozite la termen sau colaterale, vor fi transferate, pe numele Băncii Naționale a României, în evidențele societăților bancare.

Societățile bancare vor înainta Băncii Naționale a României - Direcția de credite și operații de piață, până la data de 15.XI.1991, situația acestor depozite externe, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Pentru depozitele la termen, societățile bancare vor vira efectiv, la scadență, sumele respective și dobânzile în conturile Băncii Naționale a României prevăzute în anexa nr. 2.

Pentru depozitele colaterale pentru importurile de mărfuri, societățile comerciale vor vira efectiv sumele neutilizate și dobânzile aferente, în conturile Băncii Naționale a României prevăzute în anexa nr. 2.

5. Echivalentul în lei la cursurile prevăzute în anexa nr. 1 pentru sumele în valută virate în conturile Băncii Naționale a României prevăzute în anexa nr. 2 se decontează de către Banca Națională a României într-un cont distinct deschis conform anexei nr. 4[1] pentru fiecare centrală a societăților bancare - la sucursala municipiului București a Băncii Naționale a României. Conturile respective nu sunt purtătoare de dobândă până la data de 21.XI.1991 inclusiv.

6. Disponibilitățile în lei create ca urmare a cedării valutei se înregistrează în contul 30... 08 „Disponibil pentru deblocare” pentru toți agenții care la data cedării valutei prezintă plăți restante.

În cazul agenților economici care înregistrează plăți restante și pentru care nu s-a deschis contul 30... 08, societățile bancare vor proceda la deschiderea acestui cont, indiferent dacă agenții respectivi au cedat sau nu valută.

Contul 30... 08 se va alimenta cu:

  • disponibilul din cedarea valutei;
  • încasări din deblocare;
  • alte surse, respectiv transferuri opționale (cu desființarea obligativității de transfer a minimum 10% din încasările curente) din contul curent, din disponibilitățile sau prin majorarea plafonului de creditare curentă.

Disponibilitățile create în contul 30... 08 se vor utiliza pentru decontarea, în următoarea ordine de priorități, a:

  • plăților restante;
  • completarea resurselor din contul curent pentru plata salariilor curente.

Eventualul disponibil rămas după efectuarea plăților de mai sus se virează în contul curent.

În situația agenților economici care, la data cedării valutei, nu prezintă plăți restante, disponibilul creat din cedarea valutei se înregistrează în contul curent (de disponibilități) pe baza declarației scrise prealabile, sub semnăturile autorizate, ale agentului economic, că nu are plăți restante.

7. Transferarea efectivă a echivalentului în lei al valutei cedate se va face astfel:

a) în cazul agenților economici care au deschis atât conturile în valută, cât și cele de disponibilități sau curente în lei la aceeași sucursală sau filială bancară, contravaloarea în lei a disponibilităților în valută se va transfera în conturile menționate la pct. 6;

b) în cazul agenților economici care au deschis contul în valută la o subunitate bancară, iar contul în lei la o altă subunitate a aceleiași societăți bancare, disponibilul rezultat prin cedare se va transfera, prin sistemul propriu de decontări intrabancare, subunității la care este deschis contul în lei, care îl va înregistra, după caz, într-unul din conturile indicate la pct. 6;

c) în cazul agenților economici care au contul în valută la o societate bancară și contul în lei la altă societate bancară, cedarea valutei se va face prin transferul echivalentului în lei la unitatea societății bancare la care este deschis contul în lei, indicat de agent;

d) în cazul societăților bancare care nu au conturi în lei deschise la Banca Națională a României (MHT, FBB etc.), dar în ale căror evidențe sunt deschise conturi în valută ale agenților economici, valuta va fi virată de aceste bănci în conturile Băncii Naționale a României, prevăzute în anexa nr. 2. Echivalentul în lei va fi decontat de Banca Națională a României în contul de disponibilități al centralei societății bancare, prevăzut în anexa nr. 4, la a cărei subunitate agentul economic are deschis cont în lei, urmând ca aceasta să transfere prin sistemul propriu de decontări intrabancare sumele respective într-unul din conturile indicate la pct. 6.

Societățile bancare vor prezenta Băncii Naționale a României, pe măsura preluării de sume în lei din conturile prevăzute la pct. 5, situația pe feluri a valutei cedate.

8. Pentru toate operațiunile prevăzute la pct. 1-7 nu se percepe comision.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista cursurilor de schimb de cedare
pe data de 11.XI.1991
Curs în lei Curs în lei
1 dolar S.U.A. 180,00 1 rupie indiană 6,96
1 liră sterlină 319,77 1 liră irlandeză 294,34
1 dolar australian 141,16 100 lire italiene 14,67
1 șiling austriac 15,64 1 dinar iugoslav 8,42
1 franc belgian-luxemburghez 5,34 1 yen japonez 1,39
1 dolar canadian 160,52 1 coroană norvegiană 28,07
1 coroană daneză 28,38 1 gulden olandez 97,69
1 franc elvețian 124,70 1 escudo portughez 1,21
1 marcă finlandeză 45,15 1 peseta spaniolă 1,75
1 franc francez 32,21 1 coroană suedeză 30,15
1 marcă R.F.G. 110,12 100 lire turcești 3,66
100 drahme grecești 97,48 1 ECU 225,17


[modificare] Anexa Nr. 3

Banca ....................

Direcția ...................

Situația
disponibilităților în valută ale agenților economici plasate la bănci în străinătate, cărora li se aplică prevederile de la pct. 4 din Normele B.N.R. nr. II/688/60 din 13.XI.1991
Nr. crt. Agentul economic din disponibilitățile căruia s-a constituit depozitul Suma în valută Tipul de depozit (la termen, colateral etc.) Perioada de plasare și data scadenței Dobânda
—————
% Suma
Banca din străinătate unde este constituit depozitul
Director,
  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2 și 4 se comunică celor interesați.