autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la unificarea cursurilor de schimb ale leului și extinderea convertibilității interne a leului la operațiunile valutare curente
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 11 noiembrie 1991 încetează aplicabilitatea cursului oficial de schimb al leului de 60 lei pentru 1 dolar S.U.A.

Cursul de schimb al leului se determină zilnic, cu respectarea procedurii stabilite de Banca Națională a României.

Art. 2. - Agenții economici au obligația să vândă băncilor autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, toate sumele în valută realizate din exporturi, executări de lucrări sau prestări de servicii internaționale, precum și din orice alte operațiuni efectuate cu străinătatea.

Art. 3. - În vederea efectuării de plăți pentru importuri, executări de lucrări, prestări de servicii, transferuri de capital și orice alte operațiuni cu străinătatea, agenții economici au dreptul să cumpere de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, sumele în valută necesare.

Art. 4. - Efectuarea operațiunilor de încasări și de plăți în valută, în alte condiții decât cele prevăzute de art. 2 și 3, se face conform normelor emise de Banca Națională a României.

Art. 5. - Agenții economici, cu excepția celor cu capital integral sau parțial privat, vor ceda, în întregime, contra lei, la rezerva valutară a statului, disponibilitățile în valută.

Agenții economici constituiți cu participare de stat și privată vor ceda, contra lei, o parte din disponibilitățile în valută, stabilită proporțional cu cota de participare a statului.

Cedarea se efectuează la cursul de 180 lei pentru 1 dolar S.U.A.

Agenții economici prevăzuți la alin. 1 și 2 vor utiliza, cu prioritate, sumele în lei dobândite din cedarea disponibilităților în valută pentru deblocarea plăților, conform normelor emise de Banca Națională a României.

Agenții economici privați au dreptul să dispună, până la data de 31 decembrie 1991, de disponibilitățile în valută pentru efectuarea de plăți în valută, în condițiile legii, sau pentru schimbarea acestora la cursul de schimb. De acest drept beneficiază și agenții economici prevăzuți la alin. 2 pentru disponibilitățile în valută rămase la dispoziția lor.

Prin disponibilități în valută, în sensul prezentului articol, se înțeleg sumele aflate în contul în valută al agenților economici la data de 11 noiembrie 1991.

Sumele în valută rămase la dispoziția agenților economici, prevăzute la alin. 2 și 4, neutilizate până la data de 31 decembrie 1991, vor fi preluate la rezerva valutară a statului, la cursul de schimb al zilei.

Băncile la care agenții economici au deschise conturi în valută vor efectua, din oficiu, operațiunile ce decurg din aplicarea dispozițiilor prevăzute la alin. 1, 2 și 7.

Art. 6. - Diferențele de curs, pentru operațiunile contractate la cursul oficial și aflate în executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rezultate din aplicarea cursului de schimb, se regularizează în condițiile stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Banca Națională a României.

Art. 7. - Constituie contravenție, dacă fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie infracțiune, faptele de necedare, netransferare sau păstrare fără autorizare în conturi străine a sumelor în valută și se sancționează cu o amendă de 10.000 lei și confiscarea sumei necedate, netransferate sau păstrate fără autorizare.

Contravențiile prevăzute la alin. 1 se constată de personalul Băncii Naționale a României, al băncilor comerciale autorizate în acest scop, precum și de personalul organelor de control financiar ale statului.

Dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor sunt aplicabile și contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre.