autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea modelului listelor electorale pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan

Acte care menționează acest act:

Pentru alegerea consiliilor comunale, orășenești, municipale și de sector al municipiului București, precum și a primarilor, care va avea loc la data de 9 februarie 1992,
în temeiul art. 106 din Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Modelele listelor electorale pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

        România
Județul ....................................
Municipiul, orașul .........................
Strada ......................................
Comuna .....................................
Satul ......................................
Circumscripția electorală nr.[1] ..................
Secția de votare nr. ......
Lista electorală
pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor
Nr. crt. Numele și prenumele alegătorului Vârsta Nr. casei (bloc, ap.) ObservațiiPrimar, Secretar,
Notă:
  • Completarea listelor electorale nu se face cu creionul.


[modificare] Anexa Nr. 2

        România
Municipiul București
Sectorul[2] .......
Strada ......................................
Circumscripția electorală a municipiului București
Circumscripția electorală nr. ....... sectorul ....
Secția de votare nr. ......
Lista electorală
pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor
Nr. crt. Numele și prenumele alegătorului Vârsta Nr. casei (bloc, ap.) ObservațiiPrimar, Secretar,
Notă:
  • Completarea listelor electorale nu se face cu creionul.


[modificare] Anexa Nr. 3

        România
Municipiul București
Sectorul agricol Ilfov
Orașul .........................
Strada ......................................
Comuna .....................................
Satul ......................................
Circumscripția electorală nr.[3] ..................
Secția de votare nr. ......
Lista electorală
pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor
Nr. crt. Numele și prenumele alegătorului Vârsta Nr. casei (bloc, ap.) ObservațiiPrimar, Secretar,
Notă:
  • Completarea listelor electorale nu se face cu creionul.


[modificare] Anexa Nr. 4

        România
Județul ....................................
Comuna (orașul, municipiul, sectorul municipiului București) .........................
Listă separată, conform Legii nr. 70/1991 (art. 18 alin. 2)
Circumscripția electorală nr.[4] ....................
Secția de votare nr. ......
Lista electorală
cu alegătorii care votează pe bază de adeverință pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor
Nr. crt. Numele și prenumele alegătorului Vârsta Domiciliul alegătorului[5] Observații[6]Notă:
Completarea listelor electorale nu se face cu creionul.


[modificare] Anexa Nr. 5

        România
Județul ....................................
Comuna (orașul, municipiul) .........................
Nr. unității militare ...........
Listă specială, conform Legii nr. 70/1991 (art. 14 alin. 4)
Circumscripția electorală nr.[4] ..................
Secția de votare nr. ......
Lista electorală
cu militarii în termen care votează pentru alegerea consiliilor locale și a primarilor
Nr. crt. Numele și prenumele alegătorului Vârsta ObservațiiComandantul unității,
Notă:
Completarea listelor electorale nu se face cu creionul.
  1. Se vor trece numărul circumscripției electorale și denumirea municipiului, orașului sau comunei, după caz.
  2. Numai pentru sectoarele 1-6.
  3. Se vor trece numărul circumscripției electorale și denumirea orașului sau comunei, după caz.
  4. 4,0 4,1 Se vor trece numărul circumscripției electorale și denumirea municipiului, orașului sau comunei, după caz, iar la municipiul București, sectorul.
  5. Se va completa domiciliul conform actului de identitate.
  6. Se vor trece numărul adeverinței și organul emitent.