autentificare cu OpenID
Hotărâre privind extinderea aplicării unor hotărâri ale Guvernului și pentru alegerile locale din 19 aprilie 1992 sau alte zile ulterioare ce se vor stabili de Guvern
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
În temeiul prevederilor Legii nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 824 din 12 decembrie 1991 privind stabilirea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin Guvernului din Legea privind alegerile locale se aplică, în mod corespunzător, și pentru alegerile locale care se vor desfășura în unele circumscripții în ziua de 19 aprilie 1992.

Art. 2. - Pentru alegerile locale ce se vor desfășura în unele circumscripții electorale în zile de 19 aprilie 1992 sau în alte zile ulterioare, ce se vor stabili de Guvern potrivit competențelor prevăzute în Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală și Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, se vor folosi modelele listelor electorale, ale buletinelor de vot, ștampilelor necesare votării, precum și ale proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării și al certificatului doveditor al alegerii consilierilor și primarului, aprobate prin hotărârile Guvernului nr. 825, 826 și 827 din 12 decembrie 1991 și nr. 836 din 19 decembrie 1991, înlocuindu-se, acolo unde este cazul, data de 9 februarie 1992 cu data corespunzătoare.