autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea modelului ștampilelor necesare votării, precum și al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării și al certificatului doveditor al alegerii consilierilor și primarului
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:
Pentru alegerea consiliilor comunale, orășenești, municipale și de sector al municipiului București, precum și a primarilor care va avea loc la data de 9 februarie 1992,
în temeiul prevederilor art. 100 și 108 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Modelul ștampilei de control a secțiilor de votare, al celei cu mențiunea „Votat” și al ștampilei circumscripțiilor electorale, precum și al celei necesare Comisiei Electorale Centrale, este cel prevăzut în anexele nr. 1-4.

Art. 2. - Modelul procesului-verbal privind numărarea voturilor pentru consilieri și primari și al celui privind centralizarea voturilor și constatarea rezultatului alegerilor este cel prevăzut în anexele nr. 5a, 5b, 6a și 6b.

Art. 3. - Modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor și primarului este cel prevăzut în anexele nr. 7 și 8.

Art. 4. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Modelul
ștampilei de control a secției de votare


253-91m9.png

Notă:

 • Tușul pentru ștampilă va fi de aceeași culoare pe teritoriul unei circumscripții electorale.
 • În cadrul ștampilei de control, după denumirea județului, se va adăuga comuna, orașul sau municipiul, după caz, și denumirea acestuia, iar în interiorul ștampilei se trece secția de votare și numărul acesteia.
  Spre exemplu: „Județul Alba - municipiul Alba Iulia”, iar în interior: „Secția de votare nr. .....”.


[modificare] Anexa Nr. 2

Modelul
ștampilei cu mențiunea „Votat”

mo1.png

Notă:

 • Tușul pentru ștampilă va fi de aceeași culoare pe teritoriul unei circumscripții electorale.


[modificare] Anexa Nr. 3

Modelul
ștampilei circumscripției electorale


253-91m11.png

Notă:

 • Tușul pentru ștampilă va fi de aceeași culoare pe teritoriul unei circumscripții electorale.
 • În cadrul ștampilei, după denumirea județului, se va trece numărul circumscripției electorale, iar în interiorul acesteia denumirea circumscripției.
  Spre exemplu: „Județul Alba - circumscripția electorală nr. 1, iar în interior „Alba Iulia”.


[modificare] Anexa Nr. 4

Modelul
ștampilei Comisiei Electorale Centrale


253-91m12.png


[modificare] Anexa Nr. 5a

Circumscripția electorală Nr. ........[1]

Secția de votare Nr. ........

Biroul electoral

Proces-verbal
privind numărarea voturilor pentru consilieri, la alegerile din ziua de 9 februarie 1992

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători |__|__|__|__|__|__|__|

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne |__|__|__|__|__|__|__|

c) numărul total al voturilor valabil exprimate |__|__|__|__|__|__|__|

d) numărul voturilor nule |__|__|__|__|__|__|__|

e) numărul voturilor obținute de fiecare listă de candidați sau candidat independent:

1. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

2. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

3. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

4. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

5. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

6. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

7. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

8. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

9. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

10. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

11. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

12. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

13. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

14. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

15. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

16. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

17. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

18. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

19. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

20. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului lor de soluționare, precum și a contestațiilor înaintate comisiei electorale de circumscripție:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Președinte, Membri,

Precizări:

 • La municipiul București se vor încheia procesele-verbale separate pentru consilierii sectoarelor 1-6 și pentru consilierii municipali.
 • Procesele-verbale se semnează de președinte și ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare și vor purta ștampila acestuia.


[modificare] Anexa Nr. 5b

Circumscripția electorală Nr. ........[2]

Secția de votare Nr. ........

Biroul electoral

Proces-verbal
privind numărarea voturilor pentru primari, la alegerile din ziua de 9 februarie 1992

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători |__|__|__|__|__|__|__|

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne |__|__|__|__|__|__|__|

c) numărul total al voturilor valabil exprimate |__|__|__|__|__|__|__|

d) numărul voturilor nule |__|__|__|__|__|__|__|

e) numărul voturilor obținute de fiecare dintre candidați pentru funcția de primar:

1. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

2. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

3. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

4. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

5. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

6. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

7. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

8. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

9. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

10. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

11. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

12. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

13. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

14. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

15. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

16. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

17. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

18. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

19. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

20. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

f) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor, contestațiilor și a modului lor de soluționare, precum și a contestațiilor înaintate comisiei electorale de circumscripție:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Președinte, Membri,

Precizări:

1) Procesul-verbal se semnează de președinte și membrii biroului electoral al secției de votare și va purta ștampila acestuia.

2) La municipiul București, birourile electorale ale secțiilor de votare din sectoarele 1-6 vor întocmi procese-verbale separate pentru aceste sectoare și pentru primarul general al municipiului București.


[modificare] Anexa Nr. 6a

Circumscripția electorală Nr. ........[1]

Comisia electorală

Proces-verbal
privind operațiunile electorale, centralizarea voturilor și constatarea rezultatelor alegerilor pentru consilieri, din ziua de 9 februarie 1992

a) numărul alegătorilor din circumscripția electorală, potrivit listelor de alegători |__|__|__|__|__|__|__|

b) numărul total al voturilor exprimate |__|__|__|__|__|__|__|

c) numărul total al voturilor obținute de fiecare listă de candidați sau fiecare candidat independent:

1. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

2. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

3. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

4. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

5. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

6. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

7. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

8. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

9. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

10. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

11. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

12. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

13. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

14. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

15. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

16. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

17. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

18. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

19. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

20. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

21. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

22. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

d) numărul voturilor nule |__|__|__|__|__|__|__|

e) numele și prenumele candidaților aleși pentru fiecare consiliu local și partidul sau formațiunea politică care i-a propus, respectiv mențiunea de candidat independent[3]:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

4. .........................................................................................................................

5. .........................................................................................................................

6. .........................................................................................................................

7. .........................................................................................................................

8. .........................................................................................................................

9. .........................................................................................................................

10. .........................................................................................................................

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și hotărârilor luate de comisia electorală de circumscripție, care sunt definitive:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Președinte, Membri,

Precizări:

 • Procesele-verbale se semnează de președinte și ceilalți membri ai comisiei electorale de circumscripție și vor purta ștampila acesteia.
 • La municipiul București, comisiile electorale de circumscripție ale sectoarelor 1-6 vor întocmi procese-verbale pentru consilierii acestor sectoare, iar comisia electorală de circumscripție a municipiului București, pentru consilierii acestuia.


[modificare] Anexa Nr. 6b

Circumscripția electorală Nr. ........[2]

Comisia electorală

Proces-verbal
privind operațiunile electorale, centralizarea voturilor și constatarea rezultatelor alegerilor pentru primari, din ziua de 9 februarie 1992

a) numărul alegătorilor din circumscripția electorală, potrivit listelor de alegători |__|__|__|__|__|__|__|

b) numărul total al voturilor exprimate |__|__|__|__|__|__|__|

c) numărul voturilor obținute de fiecare dintre candidați pentru funcția de primar:

1. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

2. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

3. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

4. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

5. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

6. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

7. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

8. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

9. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

10. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

11. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

12. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

13. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

14. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

15. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

16. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

17. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

18. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

19. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

20. .............................................................. |__|__|__|__|__|__|__|

d) numărul voturilor nule |__|__|__|__|__|__|__|

e) numele și prenumele primarului ales și partidul sau formațiunea politică care l-a propus sau mențiunea de candidat independent:

.........................................................................................................................

f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestațiilor și hotărârilor luate de comisia electorală de circumscripție, care sunt definitive:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Președinte, Membri,

Precizări:

1) Procesul-verbal se semnează de președinte și membrii comisiei electorale de circumscripție și va purta ștampila acestuia.

2) La municipiul București, comisiile electorale de circumscripție ale sectoarelor 1-6 vor întocmi procese-verbale pentru primarii acestor sectoare, iar comisia electorală a municipiului București, pentru primarul general al acestuia.


[modificare] Anexa Nr. 7

Circumscripția electorală Nr. ........

Comisia electorală

Certificat
doveditor al alegerii consilierilor

Certificăm că domnul (doamna) ................................... cu domiciliul în ............................................... a fost ales (aleasă) consilier în consiliul[4] .................................................., județul ............................. la alegerile din ziua de 9 februarie 1992.

Președinte,


[modificare] Anexa Nr. 8

Comisia electorală Nr. ........[5]

Comisia electorală

Certificat
doveditor al alegerii primarului

Certificăm că domnul (doamna) ................................... cu domiciliul în ............................................... a fost ales (aleasă) primar al [6] .................................................., județul ............................. la alegerile din ziua de 9 februarie 1992.

Președinte,


România

Județul ....................

Primăria [7] ......................

Nr. ........ din ......................

Adeverință[8]
privind exercitarea dreptului de vot

Numele și prenumele .......................................... născut(ă) la data .............................. având domiciliul în[7] ....................................... județul ...................... la data întocmirii listei de alegători de către Primăria[7] .........................

Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale, titularul prezentei adeverințe urmează a fi trecut în lista electorală separată a secției de votare de la noul domiciliu, pentru alegerea consilierilor și a primarului.

Adeverința privind exercitarea dreptului la vot este valabilă numai însoțită de buletinul sau actul de identitate.

În lista de alegători s-a făcut mențiunea de eliberare a prezentei adeverințe.

Primar, Secretar,
 1. 1,0 1,1 Se vor trece numărul circumscripției și denumirea localității (comuna, orașul, municipiul, sectorul municipiului București, după caz).
 2. 2,0 2,1 Se vor trece numărul circumscripției electorale și denumirea localității (comuna, orașul, municipiul, sectorul municipiului București, după caz).
 3. Se va lăsa spațiu suficient pentru înscrierea tuturor consilierilor aleși și a celorlalte date privitoare la aceștia.
 4. Se va trece: comunal, orășenesc, municipal sau de sector al municipiului București, după caz, precum și denumirea acestuia.
 5. Nota civvic.ro: Probabil aici trebuia Circumscripția electorală Nr. ......
 6. Se trece: comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz, precum și denumirea acestuia.
  • La municipiul București se va specifica primar general al municipiului București.
 7. 7,0 7,1 7,2 Se trece comuna, orașul, municipiul, sectorul municipiului București, după caz.
 8. Adeverința se eliberează de primăria care a întocmit lista electorală.