autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Ministerului Mediului
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Începând cu data prezentei hotărâri, structura organizatorică a Ministerului Mediului este prevăzută în anexa[1] la prezenta hotărâre și înlocuiește organigrama din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/1991.

  1. Anexa se comunică celor interesați.